Thursday, February 26, 2009

Apreasiasi karya Ahmad Osni Piee

Timur, 1996, Bronze, 61x61x61 cm
Sesuai dengan tajuknya 'Timur', Ahmad Osni Peei (AO) seorang pengarca Amerika berketurunan Indonesia menghasilkan karya menggunakan bentuk estetika timur. Namun kepekaan beliau mengadunkan dengan bentuk estetika barat menyebabkan karya ini menjadi sangat istimewa.
AO tidak gemar menghasilkan karya dengan menggunakan imej atau perlambangan. Beliau berhujah imej atau pun perlambangan umpama penceritaan. Beliau berpendapat lebih baik kaedah penceritaan dihasilkan melalui novel. Melalui karya ini AO memilih subjek rujukan yang bersifat non-objektif. Katanya lagi keinginan beliau untuk meneroka pure art dan pure form adalah disebabkan dorongan untuk mencari essence atau intipati sesuatu bentuk. Bentuk rahsia yang tersembunyi didalam minda kanan tersebut merupakan cabaran yang suka dihadapinya.
AO memilih subjek rujukan bersifat invented, iaitu rupa bulat. Daripada satu rupa bulat beliau membuat gandaan menjadi dua. Seterusnya daripada gandaan dua tersebut diulangkan lagi menjadi gandaan empat. Melalui ulangan ganda dua dan empat tersebut AO menggunakan teknik ruang ambiguos bagi menemukan pertembungan diantara kedua-dua gandaan tersebut. Keindahan karya ini tercipta apabila pertemuan hujung gandaan tersebut menjadi bersambungan. Mata pemerhati ditipu secara ambiguos menyebabkan rupa gandaan tersebut bergerak secara berkesinambungan, never ending ataupun di Jepun dikenali sebagai endless line.
Kekuatan AO mengunakan bentuk estetika kesenian Islam terserlah dalam karya ini. Unsur gandaan merupakan ciri utama dalam kesenian Islam. Seperti pantun dua atau empat kerat seni ukiran melayu juga mengunakan konsep dua bedahak, empat bedahak dan seterusnya. Unsur kesinambungan dan ifiniti juga merupakan ciri penting kesenian Islam. Melalui karya ini AO berjaya membawa pemerhati melihat karyanya secara infiniti. Konsep infiniti bertujuan menggelakan mata pemerhati daripada focal point ataupun dalam kesenian Islam dikenali sebagai titik tumpuan. Dalam kesenian Melayu konsep infiniti diamalkan oleh pengukir terdahulu misalnya konsep " tumbuh berpunca, punca penuh rahsia".
Kesenian Islam sememangya menggunakan ruang ambiguos. Ini samada dalam bentuk ukiran Melayu maupun arabes. Sifat utama ruang ambiguos ialah pelenyapan latar belakang dan hadapan menjadi tidak pasti mana satu hadapan dan mana satu belakangnya. Melalui karya ini AO berjaya melenyapkan rupa gandaan bulat menjadi keliru mana satu endingnya. Kekuatan AO mencernakan bentuk kesenian timur dalam nada kontemporari masa kini menyebabkan karya ini telah mendahului zaman.

No comments: