Thursday, November 20, 2008

Karya-karya Episod Dalang : Zainon Abdullah

Episod Dalang : Rutin Keringat, 2008, 68"x68", cat minyak

Dua helai daun sedang berhempas pulas untuk menapis karbon dioksida bagi kegunaan hidupan.Episod Dalang : Dailog Keamanan & Kebebasan , 2001&2008, 44"x44", cat minyak

Bunga, burung dan manusia sedang mencari kata sepakat berhubung dengan keamanan dan kebebasan kehidupan makhluk sejagat.Episod Dalang : Topeng Alam, 2001&2008, 44"x44", cat minyak

Dibalik pokok bunga (alam sekitar), manusia yang bertopeng alam sedang berusaha melakonkan watak pencinta alam


Episod Dalang: Perjuangan, 2001 & 2008, 44"x 44", cat minyak.


No comments: