Friday, November 7, 2008

Apresiasi karya, Hamidi Hadi

Karya landscape Drop di hasilkan pada tahun 2004, di studio Titi Gantung ll. Penggunaan subjek biomorphic dari jalinan rekaan (invented texture) telah meletakan karya hamidi agak istimewa. Selain daripada ianya terkeluar dari kaedah sapuan konvensional, teknik tumpahan warna tersebut telah menghasilkan satu fanomena pemandangan lanskap yang bukan lagi biasa. Ulangan titik -titik biomorphic tersebut berupaya mengjangkau minda penghayat dalam satu illusi perasaan berasaskan suasana meditasi. Keinginan hamidi untuk menterjemahkan bentuk sel dan organisma dalaman dengan menggunakan metafora lanskap telah menjadikan karya beliau sebuah pemandangan mikro. Bentuk seakan janin dalam bahagian gelap di latar hadapan adalah permulaan kehidupan di dalam kandungan. Benih manusia beasal dari titik. Dari lautan titik tersebut cuma beberapa titik terpilih untuk memulakan kehidupan di luar. Landscape Drope adalah metafora titik kehidupan dari alam kehidupan sel dan organisma sehingalan menjenguk dunia fana dan kembali kedunia sana.

No comments: